cati-baca
Çatı Bacası
14 Temmuz 2020
asma-cati-sistemleri

Mesnet açıklığının 4 m’yi geçtiği hallerde asma çatı uygulanır. Asma çatıya askılı çatı da denir. Asma çatılarda yükler dış mesnetlere aktarılır. Mertek ve aşıkların aralıkları oturtma çatıda olduğu gibidir. Asma çatıda bazı çubuklar basınca bazıları çekmeye çalışır. Çubukların eksenleri düğüm noktalarında aynı noktada kesişmelidir. Düğüm noktalarında çubuklar geçmeli veya bulonlu ( cıvata) olarak birleştirilir. Askıların gergi kirişiyle bağlantısı zıvana geçme yapılacağı gibi lama demirleri ve bulonlarla da takviye edilir. Yanlama askı ve diyagonaller paslanmaz sac levhaların uygun şekilde kesilerek iki taraflı bulonla bağlanması ile takviye edilir. Yanlamalar gergiye payanda giymesi ile birleştirilir. Askı ile gergi arasında da 2-3 cm’lik çalışma payı bırakılır. Yanlamaların gergi ile birleştiği nokta ile gergi ucu kayma tahkiki ile hesaplanır.

Ancak pratikte bu uzunluk en az 25 cm alınır. Gergiye askı bağlandığında bulonun, askı ucunda en az 20 cm yukarda alınması gereklidir. Payandaların askıya saplandığı nokta ile askı ucu arası ise 15 cm den daha az alınamaz. Askı, gergi ve yanlamalar tek veya fazla açıklıklı çatılarda çift parça halinde düzenlenir. Askı çift olunca gergi ve yanlama ile payandalar tek olur. Askıya dikme adı da verilir. Askı tek yapıldığında fazla açıklıklarda gergi ve yanlamalar çift yapılır. Sundurma asma makaslar ise aynı oturtma sundurma makaslar da olduğu gibi düzenlenir. Ancak çubuk ebatları daha fazla tutulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir