cati-sekilleri
Çatı Şekilleri
14 Temmuz 2020
cati-kar-yuku
Çatı Kar Yükü
14 Temmuz 2020
cati-makaslari

Kirişli çatılar, daha az bina genişliğinde en ekonomik çözümü sunmaktadır.

Kuşaklı kiriş çatılan 45° altında asla en ucuz değildir ama büyük serbest gerilmiş çatılar için en ucuzudur. Basit duran çatılar her zaman kirişli çatılardan daha pahalı olduğundan sadece özel durumlar için uygundur. Çift katlı duran çatılar, tümünün içinde en ekonomik konstrüksiyonu oluşturmaktadır. Üç katlı duran makaslama çatılar sadece çok geniş binalarda söz konusudur.

Binaların üst kapağını oluşturan, binaları yağmurlardan ve çeşitli atmosferik etkilerden (rüzgar, soğuk, sıcak) koruyan çatılar, taşıyıcı bölüm ve çatı kaplaması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadırlar. Taşıyıcı bölüm, materyale (ahşap, çelik, çelik beton), çatı eğimi, çatı yüzeyinin cinsi ve ağırlığı, yükleme vs. gibi durumlara bağlıdır. Yük hesaplarında özgül ağırlık, trafik, rüzgar, kar yükü gibi etkiler dikkate alınmalıdır.

Eğik çatının taşıyıcı sisteminde makaslama çatılar ve kirişli çatılar arasındaki fark gözetilmelidir. Bunların her iki konstrüksiyonu kombine edilmiş, taşıyıcı öğeler farklı fonksiyonları ile karekterize edilmiştir. Yük kaldırmasının çeşidi, iç zemin planı bölümlemesi ile ilgili sonuçlar doğurabilmektedir.

Dikmeli beşik çatı: Düzensiz fonksiyonlu lama ya da latalar (zayıf enine kesitler, yuvarlak kereste de olabilir) yük bağlayıcı destekler, bağlayıcı akslarda yük saptırımı içteki destek sırası; zemin planı şekillendirmesi için ön veri. Asli çatı formu; ilk form: çatı omurgası iskeleti. Makaslama taşıyıcı donanımı beşik çatılar, çatı ortasında en az bir tane dikmeye sahiptirler. Eğer daha büyük ev genişliklerinde lata uzunluğu 4,5 cm ve lata uzunluğu 4,5 cm ise iki veya daha fazla dikine olabilir. Kirişli çatı (Kaydırılamayan üçgenin prensibi) basit bir form olarak daha az lata uzunluğunda mümkün olabilmektedir ( 4,5 m’ye kadar), yoksa kuşaklı kiriş ile takviye söz konusudur. Düzenli sıkı bağlanmış konstrüksiyon sistemi varsa desteksiz dahili alan mümkün olabilmektedir. Lata ayağı ve döşeme kirişi arasında çekmeye dayanıklı ankraj (lata çatının dış karekteristiği; tavan sütununun ön tahtası üzerinden itme-çatı bükülmesi) mevcuttur. Daha büyük çatı panellerinde lata ve kuşaklı kiriş çatılar ortaya çıkar. Lata uzunluğunun 4,5 cm’den daha büyük olduğu durumlarda, kuşaklı kiriş ara desteklemesi yapılmaktadır. 12 m’ye kadar olan bina genişlikleri, 8 m’ye kadar lata uzunlukları ve 4 m’ye kadar kuşak kiriş uzunlukları için kuşaklı kiriş çatıları uygulanır. Kuşaklı kiriş çatısı, taranmış şeritli üç eklemli bir çerçevedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir