firmanin-mantolama-dosyasi
Firmanın Teklif Dosyası
14 Mayıs 2016
kenet_cati
Kenet Çatı Kaplama
18 Haziran 2020
is-sagligi-ve-guvenligi

Mantolama uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusu çok önemli bir konudur. Nedeni ise mantolama işi yüksekte yapılan bir iştir ve genellikle iş kazaları ölümle sonuçlanmaktadır. Ölümle sonuçlanan iş kazalarının çok ciddi maddi ve manevi sorumlulukları vardır.

İş kazalarını önleyebilmek için 30 Haziran 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayımlanmış, 1 Ocak 2014’den itibaren yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda, faaliyet alanlarına göre tehlike sınıfları belirlenmiştir. Kanun, tehlike sınıflarına göre yerine getirilmesi gerekli bir dizi uygulamayı zorunlu hale getirmiştir. Mantolama uygulaması bir inşaat faaliyetidir. İnşaat faaliyetleri de bu kanuna göre çok tehlikeli sınıfa girmektedir. Bu nedenle bu kanun ve ilgili yönetmeliklere göre mantolama uygulaması yapan, işveren konumundaki kişilerin ciddi yükümlülükleri vardır.

Bu noktada mantolama işini yapan işveren kimdir sorusu sorulabilir. Eğer işi yapan bir usta ise apartman yönetimi işveren konumundadır. Bu durumda yönetimler, 6331 sayılı kanunun ve ilgili yönetmeliklerin işveren için tanımladığı bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda yönetimler ciddi cezalarla karşılaşmaktadır. Cezalardan da öte, bir iş kazası olması durumunda, yönetimler, dolayısı ile apartman sakinleri çok ciddi maddi ve manevi tazminatlarla karşılaşabilmektedir.

Diğer taraftan mantolama işini bir firma yapıyorsa, bu firma işveren konumundadır. Bu durumda kanun ve yönetmeliklerin getirdiği işveren sorumluluklarından apartman yönetimleri kurtulmaktadır. Ancak bu durumda da dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar vardır. Öncelikle kanunun getirdiği sorumlulukları, işi yapan firmanın resmi olarak üstenmesi çok önemlidir. Firmanın işi resmi olarak yapıyor görünmesi için;

  1. İşi yapacak olan firmanın, resmi olarak kayıtlı olması, yani ticaret sicil gazetesi kaydı bulunması ve bu firmanın aktif olup olmadığının ticaret sicil gazetesinden sorgulanması.
  2. İşi yapacak olan firmanın, maliye kaydı olması.
  3. İşi yapacak firmanın, S.G.K kaydı olması ve burada faaliyet alanı olarak inşaat ya da mantolama bulunması,
  4. İşi yapacak olan firmayla, iş başlamadan önce sözleşme yapılmış olması önemlidir. Ancak burada ki önemli nokta, maliye, S.G.K ve ticaret sicilde kaydı olan firma ile sözleşmedeki firmanın aynı firma olmasına dikkat edilmesidir.
  5. İşi yapacak olan firmanın, o işte çalışacak olan bütün çalışanlarına sigorta yapması gerekmektedir. Ancak sigorta yapılıp yapılmadığının kontrolü önemlidir. Çalışanların hepsinin sigortasının yapılıp yapılmadığından emin olmak için mutlaka işe giriş bildirgesi veya bordro yönetim tarafından talep edilmelidir.

Yukarıda sözü edilen maddelere uygun bir şekilde hareket edilirse, işi yapan firmanın sorumluluktan kaçma şansı yoktur. Eğer bu maddelerde belirtilen şartlar yerine getirilmez ise, işi yapan firma, bakanlığın yaptığı ani denetimlerde ya da iş kazası olması sonucunda söz konusu olacak her türlü maddi ve manevi sorumluluktan kaçabilecektir. Sonuç olarak iş kazası sonucunda ya da bakanlık denetlemesi sırasında oluşabilecek maddi ve manevi sorumluluklardan apartmanlar sorumlu olacaktır.

Ayrıca işi yapacak olan firmanın birkaç farklı konuda daha sorgulanması gerekmektedir. Bu konular;

1. İşi yapacak olan firma, mantolama uygulamasını yaparken kullanacağı iskelenin, 29124 sayılı Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğe uygunluğu ve iskelenin TSE belgesinin olup olmadığı sorgulanmalıdır. Yani iskelenin tam güvenli diye tabir edilen iskele olup olmadığı sorgulanmalıdır.

NOT: Tam güvenli iskele, tebliğ ve eklerinde detaylı anlatılmaktadır. Ancak basit olarak anlatılırsa; her katta çift sıra kalas, çift sıra korkuluk, galvaniz kaplama ve iskelenin TSE belgesinin olması gerekmektedir.

2. İşi yapacak olan firmanın, kanunun zorunlu tuttuğu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi denetimlerini yaptırıp yaptırmadığı sorgulanmalıdır.

NOT: 1. ve 2. madde de sözü edilen durumların yerine getirilmesi 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerinde de zorunlu tutulmaktadır. Ancak bu iki durumun apartman yönetimleri tarafından önceden sorgulanması, olası bir iş kazasını önleyici olacaktır. İş kazası olması durumunda, apartmanların maddi, manevi sorumluluğu yoktur. Ancak iş kazası ve sonrasında, işin durması ya da işin yarıda kalması gibi hesaplanamayan zararlı durumların ortaya çıkması böylece önlenmiş olacaktır.

İşi yapacak olan firmanın iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklerinin getirdiği yükümlülükleri üstlenmesi apartmanlar açısından rahatlatıcı bir durumdur. Ancak her ne kadar işi yapacak olan firmalar bu sorumluluğu almış olsa da, bu firmaların eksiklerinden dolayı herhangi bir denetim sonucunda ya da iş kazası olması durumunda, işlerin aksaması veya işin yarım kalması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bunun önlenmesi için yukarıdaki son iki maddenin de mutlaka sorgulanması gerekmektedir. Son iki maddenin sağlanmasından dolayı eksiklikler önceden belirlenip giderilecek, ayrıca iş kazası olma olasılığı da azalacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir